Bestuur

 

 

Pauline Som                      voorzitter

Dick Bruijn                         penningmeester

Jos Meijaard                      secretaris

Marjo Delachaux               notuliste

Peter Schermer                 bestuurslid

Anneke van Leeuwen       bestuurslid